عـــــــــــــــــــــــــيدكم مــــــــــــــــــــــــــــــبارك

La Fédération Algérienne d'Athletisme (FAA) souhaite à tous Aid Moubarek et n'oublie pas de souhaiter une joyeuse fête à tous ses athlètes notamment les jeunes et leur staff technique qui préparent les championnats d'Afrique U20 à Tlemcen loin de leurs familles.